วิสาขบูชา
วีดีโอหมายเลข  3145
ปรับปรุง  19 ก.พ. 2562