เห็นคนอื่นไม่ดี เขาไม่ดี เราไม่ดี หรือไม่มีใครที่ไม่ดี
วีดีโอหมายเลข  3085
ปรับปรุง  28 เม.ย. 2562