ชวนกันไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้บุญ ทำลายพระพุทธศาสนา
หมายเลข  3075
ปรับปรุง  28 เม.ย. 2562