ชวนกันไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้บุญ ทำลายพระพุทธศาสนา
วีดีโอหมายเลข  3075
ปรับปรุง  28 เม.ย. 2562