ช่วยกันประกาศความจริงว่าภิกษุรับเงินและทองไม่ได้
วีดีโอหมายเลข  3023
ปรับปรุง  27 เม.ย. 2562