สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น..ใครทำได้ ?
วีดีโอหมายเลข  3021
ปรับปรุง  4 ก.พ. 2562