คำว่า ณ กาลครั้งหนึ่ง และ ไปสำนักปฏิบัติเพราะไม่รู้
วีดีโอหมายเลข  2888
ปรับปรุง  7 ต.ค. 2561