แม้เพียงคำเดียวที่เข้าใจ
วีดีโอหมายเลข  2739
ปรับปรุง  19 ก.พ. 2562