ฟังเพื่อเข้าใจถูก
วีดีโอหมายเลข  2583
ปรับปรุง  12 ก.ย. 2561