ธรรมเพียงชั่วคราวเกิดแล้วดับ

สิ่งที่มีจริง ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน มีจริงทุกขณะ ที่ปัญญาสามารถเข้าใจถูกตามความเป็นจริงได้ ซึ่งจะต้องมีการฟังพระธรรมจึงจะเข้าใจได้

วีดีโอหมายเลข  2565
ปรับปรุง  30 ส.ค. 2561


วีดีโอแนะนำ