การให้โดยไม่ผูกพัน
วีดีโอหมายเลข  2510
ปรับปรุง  30 ส.ค. 2561