สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม 22 สิงหาคม 2558
วีดีโอหมายเลข  2493
ปรับปรุง  30 ส.ค. 2561