กิเลสมาก นิสัยไม่ดี มีวิธีแก้อย่างไร
วีดีโอหมายเลข  2476
ปรับปรุง  9 ส.ค. 2561