ภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์

ภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์

วีดีโอหมายเลข  2474
ปรับปรุงข้อมูล  31 ก.ค. 2561