ภิกษุคือผู้มีความละอาย

ภิกษุคือผู้มีความละอาย

วีดีโอหมายเลข  2441
ปรับปรุง  4 มิ.ย. 2561