ภิกษุคือผู้มีความละอาย

ภิกษุคือผู้มีความละอาย

วีดีโอหมายเลข  2441
ปรับปรุงข้อมูล  4 มิ.ย. 2561