ไปเป็นทุกข์ เป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งที่เป็นธรรมดา
วีดีโอหมายเลข  2388
ปรับปรุง  8 มี.ค. 2561