ไม่มีพระ ดร. พระภิกษุเรียนหรือสอนวิชาทางโลก พระพุทธเจ้าทรงติเตียน มีโทษ
วีดีโอหมายเลข  2346
ปรับปรุง  24 ม.ค. 2561