ปกิณณกธรรม เล่ม ๘
ปกิณณกธรรม เล่ม ๘

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf   Download   2.56 MB

          มีเจ้ากรรมนายเวรมาทำได้ไหม ในเมื่อเป็นกรรมของเราเองที่ทำให้เราหลับ แล้วก็ตื่นขึ้นอีก แล้วก็หลับไปอีก แล้วก็ตื่นขึ้นอีก ทุกวัน ๆ ไม่ให้ตาย เป็นผลของกรรมของเราเอง ไม่มีทางที่คนอื่นจะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้เลย นอกจากมีความคิดกลัวภัยต่าง ๆ ก็เลยไปขออภัยหรืออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งขณะนี้ที่เห็น ก็เป็นผลของกรรม บางครั้งเราเห็นสิ่งที่ดี บางครั้งเราก็เห็นสิ่งที่ไม่ดี ตามกรรมที่ได้ทำแล้ว
          เพราะฉะนั้นจึงมีการรู้ว่า การเกิดเป็นผลของกรรม การจะมีชีวิตอยู่มากน้อยเท่าไรเป็นผลของกรรม วันหนึ่งที่เห็น ที่ได้ยิน ที่ได้กลิ่น ที่ลิ้มรส ที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส สุขทางกายบ้าง ทุกข์ทางกายบ้าง ล้วนเป็นผลของกรรมทั้งนั้น
          กรรมของเราเอง ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแน่นอน ใครยังกลัวเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนบ้างไหม กลัวกรรมของเราเอง ไม่ทำอกุศลกรรม


หนังสือหมายเลข  354
ปรับปรุงข้อมูล  25 เม.ย. 2561