นิพพานไกลหรือใกล้


  สุ.   นิพพานไกลอะไรคะ ไกลอวิชชา อวิชชาเข้าไปใกล้นิพพานได้ไหมะ

  กุลวิไล   ไม่ได้ค่ะ

  สุ.   อะไรล่ะคะที่จะใกล้นิพพานได้

  กุลวิไล   มรรคจิต ผลจิตค่ะ

  สุ.   ปัญญา ความเห็นที่ถูกต้อง ขณะนี้ทุกคนกำลังเห็น อะไรเกิดดับบ้าง ที่จะว่าเป็นทุกข์ ที่จะทำให้สละคืนสิ่งที่เคยติดข้อง เพราะรู้จริงๆว่า เป็นทุกข์แน่นอน จึงเห็นว่า สิ่งที่ไม่เกิดเป็นสุข เพราะว่าไม่มีการเกิดอีกเลย แต่ถ้าตราบใดที่ยังเกิดแล้วดับอย่างนี้ จะเป็นสุขได้อย่างไร

  เพราะฉะนั้นเวลานี้อะไรอยู่ใกล้ เห็น ใกล้ไหมคะ ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลย ไม่ต้องไปขอยืมตาใครมาเห็น กำลังเห็นอยู่แล้ว ใกล้ที่สุด ได้ยินใกล้ไหม คิดนึกใกล้ไหม แล้วถ้าไม่รู้ความจริงต่างๆเหล่านี้ จะรู้แจ้งนิพพานได้ไหม เพราะว่าบางท่านไม่ได้เข้าใจว่า ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดแล้วปรากฏขณะนี้ จึงไปทำ เพื่อจะไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิด อย่างนั้นจะชื่อว่า เข้าใจไหมคะ

  อรวรรณ   ก็ไม่เข้าใจ

  สุ.   แล้วก็มีโอกาสที่จะประจักษ์การเกิดดับไหม

  อรวรรณ   ก็ไม่ได้

  สุ.   มีโอกาสที่จะรู้ว่า นิพพานอยู่ในที่ใกล้ไหม

  อรวรรณ   ก็ไม่ได้


  หมายเลข 8378
  5 ก.ย. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari