ตายแล้วเกิดทันที


  ผู้ถาม ตายแล้ว ปฏิสนธิได้เลยหรือเปล่าคะ

  สุ.   ไม่ใช่ปฏิสนธิได้เลย ต้องปฏิสนธิทันที ตายแล้วเกิดทันทีไม่มีระหว่างคั่น ซึ่งเราต้องเข้าใจด้วยว่า ตายคืออะไร เราถึงจะเข้าใจว่า ทำไมตายแล้วต้องเกิดทันที

  ที่ว่า “ตาย” คือ จิตพร้อมกับรูปดับ พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ แต่ว่าจิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ไม่เคยหยุดการเกิดดับเลย ไม่ใช่จิตเที่ยงตอนเกิดแล้วอยู่ไปจนกระทั่งถึงตอนตาย ทุกขณะจิตเกิดดับเร็วมาก และรูปก็เกิดดับเร็วมากด้วย แต่กรรมทำให้ดำรงสภาพความเป็นบุคคลนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่สิ้นกรรม ก็จะทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ แต่ก็มีกรรมทำให้จิตเกิดดับสืบต่อทันที

  เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะยับยั้งการเกิดดับสืบต่อของจิตได้ อย่างขณะเมื่อกี้นี้ก็มีได้ยิน และก็ดับหมดไป และขณะนี้ก็มีได้ยินอีก  ซึ่งใครจะห้ามไม่ให้ได้ยินเกิด ก็ไม่ได้ มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย ถ้าเราไม่ศึกษาหรือไม่คิด ตั้งแต่เกิดมาเราก็คิดว่า เป็นของเรา เกิดขึ้นมามีขึ้นมาเอง เป็นของเราเอง แต่ความจริงแล้วทั้งหมดนี้กรรมเป็นสมุฏฐาน เป็นเหตุที่ทำให้เกิด แม้แต่ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

  เพราะฉะนั้นบางคนก็ตาบอด บางคนก็หูหนวก แล้วแต่กรรม บางคนก็พิการตั้งแต่กำเนิด อาจจะแขนไม่มี ขาไม่มี ก็เป็นเรื่องของกรรมทั้งหมด เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเห็นว่า แม้แต่ขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ กรรมก็ทำให้เห็น ทำให้จิตเป็นวิบาก เป็นผลเกิดขึ้นเห็น

  เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่หมดกรรม หรือกรรมที่ทำมาที่สะสมไม่ใช่มีกรรมเดียว เพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้ว กรรมหนึ่งก็ทำให้จิตเกิดในภพภูมิต่อไป เรียกว่า “ปฏิสนธิ” ไม่มีใครหยุดยั้งการเกิดหลังจากตาย นอกจากผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์ เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วสิ้นชีวิต จะไม่มีการเกิดอีกเลย

  เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเกิดแน่ แต่จะเกิดที่ไหน นี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้


  หมายเลข 8004
  6 ก.ย. 2558