บ้านธัมมะ ก.ค. ๒๕๕๑ ตอนที่ 7


     

     ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางมาร่วมสนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ วันที่ ๘-๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑

    ขอเชิญท่านรับฟังการสนทนาในครั้งนั้น ..


    หมายเลข 5870
    วันที่ 2 พ.ย. 2553