บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๑ ตอนที่ 28


   

  ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์
  ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

  เดินทางมาร่วม...

   สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ  เชียงใหม่     ๘-๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 

  ขอเชิญท่านรับฟังการสนทนา..

   


  หมายเลข 5853
  3 พ.ย. 2553