ต้องอาศัยพระธรรมเป็นฐานะที่จะอุปการะผู้อื่นให้หลุดพ้น


  ส.   มีท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะ ในพระสูตรนี้ เชิญคะ

  ผู้ถาม.   พระพุทธเจ้า ทรงแสดงว่า ผู้ที่จมอยู่ในเปลีอกตมอันลึก จะช่วยคนที่จมอยู่ในเปลือกตมอันลึกนั้น ไม่ใช่ฐานะ ก็หมายความว่า ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะช่วยคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ อย่างนั้น ใช่ไหมครับ

  ส.   ถ้าพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงเป็นพระอรหันต์ก่อน จะทรงแสดงหนทางที่จะให้บุคคลอื่น ได้ประพฤติปฏิบัติ จนกระทั่งดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ตามได้ไหมคะ

  ผู้ถาม.   ผมก็มีความสงสัย ว่า ท่านโพธิรักษ์ ที่พระพุทธเจ้า ตรัสเรียกว่า โมฆะ หรือว่าคัมภิร์เปล่า เสร็จแล้วท่านก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่ลูกศิษย์ของท่านมีตั้งเยอะแยะ บรรลุเป็นพระอรหันต์

   ส.   คะ ท่านพระโพธิรักษ์ ช่วยให้ลูกศิษย์หลุดพ้น หรือว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงแล้วช่วยอุปการะ

  ผู้ถาม.   ก็ทั้ง ๒ อย่างครับ ก็พระโพธิรักษ์ท่านมี ปริยัติเก่ง ก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า มาสอน

  ส.  สาวกของท่านโพธิรักษ์ อย่าลืม เพราะฉะนั้น พระธรรมอุปการะ ไม่ใช่ท่านพระโพธิรักษ์อุปการะ

   ผู้ถาม.เป็นอย่างนั้น ทีนี้ก็ถอยลงมา ผู้ที่ รู้จักลักษณะของสติ ว่าเวลา มีสติ ต่างกับหลงลืมสติ จะช่วยให้คนอื่นรู้จักลักษณะของสติ เป็นฐานะหรือเปล่าครับ

   ส. ทั้งหมด ก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงแล้ว

   ผู้ถาม.อย่างนี้ ก็ยังไม่เข้าใจ

   ส. ถ้าอาจารย์ผิด แต่พระธรรมถูก  พระธรรมสามารถที่จะเกื้อกูลบุคคลนั้นได้ไหมคะ ให้รู้ว่าอาจารย์ผิด เพราะฉะนั้น ไม่ใช่อาจารย์ แต่เป็นพระธรรมที่ทรงแสดงแล้ว  ถ้าอาจารย์กล่าวธรรมที่ถูก ธรรมนั้นเกื้อกูล

  ผู้ถาม.ก็หมายความว่า ผู้ที่มีปริยัติ รู้จักคำสอนของพระผู้มีพระพุทธเจ้าดี ก็ช่วยให้คนอื่นได้บรรลุ ผลได้เหมือนกัน

  ส.   ไม่ใช่บุคคลนั้น คะ พระธรรมที่บุคคลนั้นรู้ และกล่าวและแสดง 

  ผู้ถาม.   ก็ช่วยให้คนอื่นบรรลุได้

   

  ส.   แน่นอน คะ พระธรรมมีอุปการะมาก


  หมายเลข 5175
  19 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari