การให้ผลของอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก


    สำหรับจิตที่ทำให้ปฏิสนธิในกามสุคติภูมิมีทั้งหมด ๙ ดวง คือ เป็นกุศลวิบากอย่างอ่อนๆ ให้ผลทำให้อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากเกิดขึ้นในภูมิมนุษย์ หรือในสวรรค์ชั้นต้น แต่เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความสมบูรณ์พร้อมทางกาย เช่น อาจจะเป็นผู้ที่พิการ หรือทางใจก็อาจจะเป็นผู้ที่บ้า หรือว่าสติปัญญาอ่อน นี่ก็เป็นผลของกุศลกรรมอย่างอ่อน


    หมายเลข 4757
    19 ก.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari