ลมหายใจสำคัญอย่างไร


    ส.   ลมหายใจจริงๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเหตุว่าชีวิตดำรงอยู่ได้ ยังเป็นไปได้อยู่ชั่วขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นเอง ชีวิตที่คิดว่าสำคัญเหลือเกิน มีความเยื่อใยในรูปสมบัติ ในทรัพย์สมบัติ ในวิชาความรู้ต่างๆ ในฐานะ ในเกียรติยศ เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆว่ามากมาย แล้วก็ยึดถือเป็นตัวตน เป็นของท่าน แต่ที่จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับลมหายใจแผ่วๆ ซึ่งเป็นลักษณะของโผฏฐัพพารมณ์ที่ละเอียดมาก

    เพราะฉะนั้น ชีวิตที่ท่านคิดว่าใหญ่โตและสำคัญเหลือเกิน ก็ปราศจากความหมายทั้งสิ้น เพราะขึ้นอยู่กับเพียงลมหายใจเบาๆ ซึ่งถ้าขาดหรือหมดไปแล้ว ทุกสิ่งของท่านก็สูญหมด ความเป็นบุคคลนี้ ความเป็นเจ้าของครอบครองเกียรติยศ ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ ความรู้ต่างๆ ก็จะสิ้นไปหมดทันทีที่ลมหายใจนั้นหมดไปทันที เห็นความสำคัญของลมหายใจว่า เหนือสิ่งอื่นใด เพราะเหตุว่าโลกทั้งโลก ชีวิตทั้งชีวิต ทุกสิ่งที่ท่านคิดว่า สำคัญเหลือเกิน แท้จริงก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่เล็กน้อยเหลือเกิน เพียงลมอ่อนๆ เกิดขึ้นปรากฏนิดๆหน่อยๆ เท่านั้นเอง นี่คือชั่วขณะหนึ่งๆ


    หมายเลข 4705
    29 ส.ค. 2558