สภาพธรรมะไม่มีศาสนา


    สภาพธรรมไม่มีศาสนา ถ้าถูกคือถูก ผิดคือผิด ถ้าบอกว่าความกตัญญูเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าศาสนาไหน  เอาศาสนาออก สภาพธรรมนั้นก็ยังคงเป็นอย่างนั้น คือเป็นกุศลกรรม  แค่ความลบหลู่ หรือความอกตัญญู จะบอกว่าดี ก็ต้องเป็นผู้มีความเห็นผิดแน่ๆ  จะดีได้อย่างไรในเมื่อเป็นอกุศล

    ในพุทธศาสนามีคำว่า “อนัตตา” บังคับบัญชาไม่ได้ เมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรม ศาสนาอื่นที่ประเทศอินเดียมีมากมายหลายศาสนา  มีครูที่มีชื่อเสียงเช่น สัญชัย เอาคำสอนของท่านเหล่านั้นมาเทียบมาตรวจดูว่ามีเหตุมีผลไหม และไม่ใช่แต่ในยุคนั้นสมัยนั้น แม้สมัยนี้ก็ตาม เราก็สามารถที่จะศึกษาฟังคำสอนของคนอื่น แล้วก็ไม่ได้ติดที่ศาสดา แต่ดูว่าคำสอนนั้นถูกหรือผิดอย่างไร เราก็พอจะรู้ได้ว่าเหตุผลก็ต้องเป็นเหตุผล สภาพธรรมเป็นจริงอย่างไรก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้น

     


    หมายเลข 4631
    26 ส.ค. 2558