ไม่เห็นโลภะ ไม่เห็นอวิชชา ก็ละไม่ได้


         โลภะค่ะ ตัวเนี่ยคะ อยู่ด้วยตลอดเวลาเห็นยากว่าเป็นโลภะ  แต่ถ้าไม่เห็นโลภะก็ละโลภะไม่ได้ ถ้าละโลภะไม่ได้ ก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม ถึงการประจักษ์แจ้งนิพพานไม่ได้ ต้องละโลภะ ขณะนี้สภาพธรรมกำลังเกิดดับ แต่อวิชชาหุ้มห่อมิดชิดเลย เพราะความไม่รู้ แล้วโลภะก็ปิดกั้นด้วย ก็ทำให้ยากต่อการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรม

         การศึกษาการเข้าใจธรรมทีละเล็กทีละน้อย จะทำให้ค่อยๆ คลายอวิชชา ความไม่รู้กับโลภะ เพราะว่ารู้เมื่อไรก็ต้องตรงข้ามกับความไม่รู้


    Tag  อวิชชา โลภะเห็นยาก
    หมายเลข 2692
    26 ส.ค. 2558