ไม่เห็นโลภะ ไม่เห็นอวิชชา ก็ละไม่ได้


  โลภะค่ะ ตัวเนี่ยคะ อยู่ด้วยตลอดเวลาเห็นยากว่าเป็นโลภะ  แต่ถ้าไม่เห็นโลภะก็ละโลภะไม่ได้ ถ้าละโลภะไม่ได้ ก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม ถึงการประจักษ์แจ้งนิพพานไม่ได้ ต้องละโลภะ ขณะนี้สภาพธรรมกำลังเกิดดับ แต่อวิชชาหุ้มห่อมิดชิดเลย เพราะความไม่รู้ แล้วโลภะก็ปิดกั้นด้วย ก็ทำให้ยากต่อการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรม

  การศึกษาการเข้าใจธรรมทีละเล็กทีละน้อย จะทำให้ค่อยๆ คลายอวิชชา ความไม่รู้กับโลภะ เพราะว่ารู้เมื่อไรก็ต้องตรงข้ามกับความไม่รู้


  Tag  อวิชชา โลภะเห็นยาก
  หมายเลข 2692
  26 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari