ระลึกในหน้าที่อันยากของชาวพุทธ


    ชาวพุทธควรจะได้ระลึกถึงหน้าที่ของตนในฐานะของชาวพุทธ คือว่าต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าเป็นชาวพุทธโดยเข้าใจคำสอนของพระผู้มีพระภาค แล้วก็เห็นว่าเป็นคำสอนที่ประเสริฐยิ่งว่าสิ่งอื่นใดที่ควรจะศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้อง แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามด้วย

    เพราะฉะนั้นก่อนที่ใครจะทำอะไร ก็ควรจะได้ศึกษาเรื่องหน้าที่ที่ต้องทำเสียก่อน การเป็นชาวพุทธยาก เพราะเหตุว่าต้องทราบว่าผู้ที่เป็นพระศาสดาที่ได้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามนั้น เป็นผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ดับกิเลสหมด ซึ่งพระธรรมไม่ง่าย ต้องพิจารณาเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตาม ตามความสามารถ ตามสติปัญญา และตามการสะสมที่จะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้น จนกว่าจะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการมีชีวิตอย่างชาวพุทธที่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธ


    หมายเลข 1951
    7 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari