ปกิณณกธรรม ตอนที่ ๑๒๐๓


    ปกิณณกธรรม ตอนที่ ๑๒๐๓


    หมายเลข 11939
    18 ธ.ค. 2563    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari