ช่วยชาติ คือ ช่วยให้คนเป็นคนดี

"ช่วยชาติ คือ ช่วยให้คนเป็นคนดี"
แก้ปัญหาเผิน ๆ ด้วยความไม่รู้  แก้ไม่สำเร็จ 
แต่ถ้ามีความเข้าใจพระธรรม มีความเข้าใจที่มั่นคงเพิ่มขึ้น
คนดีเพิ่มขึ้น คนชั่วน้อยลง 
ประเทศชาติก็เจริญมั่นคงขึ้น


หัวข้อหมายเลข  11016
ปรับปรุง  15 ก.ย. 2560