ชาวพุทธอยากให้มีมหาโจรโดยให้เงินพระหรือ ?

ทรงรู้ความจริงทุกสมัย คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง ใครจะแก้พระวินัยได้ เห็นถูกหรือเห็นผิด เมื่อประพฤติตามพระวินัยไม่ได้ก็ลาสิกขาบท จะมีวัดร้างหรือจะมีโจรในผ้าเหลือง ทำร้ายทำลายทั้งหมด


หัวข้อหมายเลข  10655
ปรับปรุง  22 ก.ค. 2560