กลัวผีควรจะพิจารณาอย่างไร

ผู้ถาม     ถ้าเกิดกลัวคนที่ตายไปแล้วจะมาหลอก ควรจะพิจารณาอย่างไรถึงจะคลายความกลัวหรือหายกลัวได้

สุ.     กลัวสิ่งที่ปรากฏทางตาไหม มีใครกลัวสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้าง ขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตา กลัวหรือเปล่า ไม่ได้กลัว ๆ เสียงที่ได้ยินหรือเปล่า ถ้าเป็นเสียงหรือว่าเป็นเสียงเท่านั้นจะกลัวหรือเปล่า กลัวกลิ่น กลัวรส กลัวสิ่งที่กระทบสัมผัสไหม ไม่กลัว แต่กลัวผี หรือว่ากลัวคนที่ตายแล้วจะมาหลอกเพราะคิดนึก เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏ ยังไง ๆ ก็จะพ้นจากธาตุทีสามารถกระทบ จักขุปสาทแล้วปรากฏไม่ได้ อย่างอื่นจะปรากฏทางตาไม่ได้เลย สิ่งที่ปรากฏจริง ๆ ก็คือธาตุเท่านั้นเอง แต่ว่าคิดนึกแล้วกลัว เพราะว่าเห็นงู เห็นสิงโต เห็นเสือ เห็นผี เห็นคนดุ หรืออะไรก็แล้วแต่ความคิด แต่ว่าจริง ๆ ก็ไม่ได้กลัวสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าคิดนึกจึงได้กลัว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่สามารถรู้จริง ๆ  เข้าใจจริง ๆ ในสิ่งที่ปรากฏ ความกลัวนั้นก็หายไป จะหมดไปได้ ความกลัวนั้นก็คือลักษณะของโทสมูลจิต มีความไม่พอใจ ได้ยินเสียงดัง ๆ ไม่พอใจแล้ว และยังเพิ่มความคิดไปอีกว่าเสียงดังนั่นเป็นเสียงของอมนุษย์หรือเสียงอะไรก็ยิ่งตกใจ ยิ่งกลัวมากขึ้น หรืออะไรอย่างนี้ ก็เป็นไปตามความคิดนึก เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะดับความกลัวหรือว่าอกุศลทั้งหลายก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งนั้น

 

 


หัวข้อหมายเลข  10455
ปรับปรุง  16 ธ.ค. 2558