Loading...
 8979   ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา หมายถึงอะไรครับ?
เต๋า
วันที่ 23 มิ.ย. 2551
อ่าน 1,703
 
 

คำว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ในธัมมะนิยามสูตร เป็นยังไงครับ

ผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับรบกวน  ช่วยอธิบายยาวๆ หน่อยครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 23 มิ.ย. 2551
 

    คำว่า  "ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา"  เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งใน

พระไตรปิฎกมีข้อความดังปรากฏอยู่จำนวนมาก     โดยอรรถของอนัตตา  ก็คือ   บังคับ

บัญชาไม่ได้  ไม่เป็นไปตามอำนาจ  ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่ใช่เรา มีแต่สภาพธรรม

สภาพธรรมทั้หลายเกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่ง ไม่มีใครบังคับให้เกิดขึ้น  ก็เกิดขึ้น เมื่อ

เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป     ไม่มีใครบังคับให้ไม่ดับไปได้   เป็นอนัตตา   บังคับบัญชาไม่ได้

ตัวอย่างตั้งแต่เบื้องต้นเรื่องราวชีวิตที่เป็นไป บังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ บังคับไม่ให้เจ็บไข้

บังคับไม่ให้ตาย บังคับไม่ให้เกิดในภพใหม่   บังคับไม่ให้โกรธ   บังคับไม่ให้โลภ  ไม่ให้

หลง บังคับให้จิตเป็นเพียงกุศลอย่างเดียว บังคับให้สติปัฏฐานเกิด เป็นต้น  ก็ไม่ได้ทั้ง

สิ้น  ดังนั้น  การบังคับบัญชาไม่ได้ เป็นไปตามเหตุปัจจัย จึงเป็นอนัตตาครับ 

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่  ..     

ว่าด้วยเรื่อง อนัตตา 

อนัตตา : ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้

อนัตตา

คำว่า “อนัตตา” นี้หมายความว่าอย่างไร

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
pornpaon
วันที่ 23 มิ.ย. 2551
 

 ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 มิ.ย. 2551
 

 

           ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
ศุจิกา
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 


อนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
ตุลา
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
suwit02
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 
          สาธุ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
เต๋า
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 

ขอบคุณครับผม กระจ่างครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
เจริญในธรรม
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 
ขออนุโมทนา...สาธุครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
เต๋า
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 

ขออนุญาติสงสัยต่ออีกนิดนึกครับ(เพิ่งสงสัยเมื่อกี้เองครับ)

คำว่า ธรรม ในที่นี้หมายถึง สภาพธรรม หรือเปล่าครับ เช่น นิวรณ์

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 

ธรรมในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริง ได้แก่ ปรมัตถธรรม 4  คือ

จิต เจตสิก รูป นิพพาน 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
all-for-ละ
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 9 โดย เต๋า

ขออนุญาติสงสัยต่ออีกนิดนึกครับ(เพิ่งสงสัยเมื่อกี้เองครับ)

คำว่า ธรรม ในที่นี้หมายถึง สภาพธรรม หรือเปล่าครับ เช่น นิวรณ์

 


 

            ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จะใช้คำว่าธาตุ  จะใช้คำว่าธรรม  จะใช้คำว่าสภาพธรรม ก็คือสภาพธรรมที่มีจริง

สิ่งใดมีจริง   มีลักษณะให้รู้   สิ่งนั้นเป็นธรรม   นิวรณ์มีจริงไหม ความชอบ ความ

โกรธ ความง่วง...ความสงสัย ที่กล่าวมามีจริงไหม  มีจริงเพราะเกิดขึ้นปรากฏใน

ชีวิตประจำวัน   ดังนั้นถึงจะไม่กล่าวโดยใช้คำว่าธรรมก็ตาม  สิ่งนั้นก็มีจริงเพราะ

ปรากฏในชีวิตประจำวัน มีลักษณะปรากฏให้รู้  แต่เพื่อความเข้าใจจึงใช้คำใดคำ

หนึ่งเพื่อสื่อให้เข้าใจ ว่าสิ่งที่มีจริง มีลักษณะให้รู้คือ ธรรม ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
พุทธรักษา
วันที่ 24 มิ.ย. 2551
 


ความเป็นอนัตตาคือไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน

หากประจักษ์ความเป็นอนัตตา ย่อมถึงจุดหมายแห่งพระธรรม

บรรลุเป็นพระอริยะตามลำดับขั้น

หากไม่ใช่การตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว

จะไม่มีใครมีโอกาสได้เข้าใจคำว่า "อนัตตา"ได้เลย.

...........................ขออนุโมทนาค่ะ..........................

 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
happyindy
วันที่ 25 มิ.ย. 2551
 

*** ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ ***

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top