กิเลสกาม - วัตถุกาม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 พ.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  8714
อ่าน  5,763

 

 

                ชื่อว่า  “กาม”  เพราะอรรถว่า อันสัตว์ใคร่กามมี ๒ อย่างคือ  กิเลสกาม ๑   วัตถุกาม ๑

                 กิเลสกาม ได้แก่ ฉันทราคะ คือ โลภเจตสิก   ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ยินดี พอใจติดข้องในอารมณ์

                วัตถุกาม  คือ  สภาพธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความยินดี    ความพอใจความปรารถนา ฉะนั้น วัตถุกาม ได้แก่ วัฏฏะ  ซึ่งเป็นไปในภูมิทั้ง ๓ คือ  ทั้งกามภูมิ รูปภูมิ และ อรูปภูมิ  เพราะไม่พ้นจากการเป็นวัตถุที่ยินดีพอใจของกิเลสกามตราบใดที่ยังดับโลภะไม่ได้  ก็ยังมีวัตถุกาม คือ สภาพธรรมซึ่งเป็นที่ยินดี พอใจของกิเลสกาม

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 25 พ.ค. 2551
         สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 พ.ย. 2551
        ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 22 พ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ