Loading...
 8714   กิเลสกาม - วัตถุกาม
บ้านธัมมะ
วันที่ 25 พ.ค. 2551
อ่าน 3,802
 
 

 

 

                ชื่อว่า  “กาม”  เพราะอรรถว่า อันสัตว์ใคร่

กามมี ๒ อย่างคือ  กิเลสกาม ๑   วัตถุกาม ๑

                 กิเลสกาม ได้แก่ ฉันทราคะ คือ โลภเจตสิก   ซึ่งเป็นสภาพธรรม

ที่ยินดี พอใจติดข้องในอารมณ์

                วัตถุกาม  คือ  สภาพธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความยินดี    ความพอใจ

ความปรารถนา ฉะนั้น วัตถุกาม
ได้แก่ วัฏฏะ  ซึ่งเป็นไปในภูมิทั้ง ๓ คือ  ทั้งกาม

ภูมิ รูปภูมิ และ อรูปภูมิ  เพราะไม่พ้นจากการเป็นวัตถุที่ยินดี
พอใจของกิเลสกาม

ตราบใดที่ยังดับโลภะไม่ได้  ก็ยังมีวัตถุกาม คือ สภาพธรรมซึ่งเป็นที่ยินดี พอใจ

ของกิเลส
กาม

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
suwit02
วันที่ 25 พ.ค. 2551
 
         สาธุ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 พ.ย. 2551
 
        ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
pornpaon
วันที่ 22 พ.ย. 2551
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top