เรื่อง เวรกรรมมีจริงหรือไม่
 
kruphon
วันที่  29 เม.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข  8473
อ่าน  1,120
อยากรู้เกี่ยวกับกรรมประเภทต่าง ๆ โปรดอนุเคราะห์ด้วย
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 เม.ย. 2551

เพราะจิต เจตสิกมีจริง  กรรมคือการกระทำจึงมีจริง ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์แสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมไว้ในพระสูตรทั้งหลายเป็นจำนวนมาก แม้ในพระอภิธรรมก็มีแสดงเรื่องกรรมไว้มากเช่นกัน   แต่นั่นเป็นเรื่องราวของกรรม  ตัวกรรมจริงๆอยู่ที่จิตของเรา  เพราะขณะใดตั้งใจทำชั่วขณะนั้นเป็นอกุศลกรรม   ขณะใดที่ตั้งใจกระทำความดี ขณะนั้นเป็นกุศลกรรม ดังนั้นกรรมจึงมีจริง 

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ..    

ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อกรรม

กรรม คืออะไร

คำตอบของชีวิต ๐๓ _ ความหมายของกรรม  
 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 เม.ย. 2551

กรรมมีจริงค่ะ  คนที่ทำชั่ว  ปล้น ลักทรัพย์ ฯลฯ  ตำรวจก็จับติดคุก  ตายไปก็ตกนรกค่ะ

ส่วนคนที่กตัญญู  ทำความดี  ก็มีแต่ความเจริญ  ตายไปสุคติก็เป็นอันหวังได้ค่ะ

แต่ถ้าเรายังเป็นปุถุชน คติก็ไม่แน่นอน ถึงแม้ว่าจะทำความดีมากมายก็ตามค่ะ

เราจึงต้องอบรมปัญญาเพื่อบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเมื่อไหร่ก็ปิดประตูอบายภูมิค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Pararawee
วันที่ 30 เม.ย. 2551

มีจริงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 1 พ.ค. 2551
แม้คนผู้ทำบุญย่อมเห็นบาปว่าดี
 
ตลอดกาลที่บาปยังไม่เผล็ดผล
 
แต่เมื่อใดบาปเผล็ดผล
 
เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่ว
 
ฝ่ายคนทำกรรมดี
 
ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว
 
ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ดผล
 
แต่เมื่อใดกรรมดีเผล็ดผล
 
เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดี
 
พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย 
คาถาธรรมบท  เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ หน้า ๒
 
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
suwit02
วันที่ 1 พ.ค. 2551
             สาธุ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ