จักขุทวารวิถี
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 ม.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  6994
อ่าน  656

จักขุทวารวิถี

จกฺขุทวาร ( ทางตา )  +  วิถี  (  แนวทาง , ทางเดิน )ทางเดินของจิตคือตา    หมายถึง    วิถีจิตที่เกิดขึ้น  มีสีเป็นอารมณ์ กระทำกิจต่างๆ  ทางตามี  ๗  วิถี  คือ            ๑.  จักขุทวาราวัชชนวิถี

๒.  ฆานวิญญาณวิถี  ๓.  สัมปฏิจฉันนวิถี  ๔.  สันตีรณวิถี๕.  โวฏฐัพพนวิถี๖.  ชวนวิถี๗.  ตทาลัมพณวิถี ( ถ้าสีที่เป็นอารมณ์ดับก่อนก็ไม่ถึง  ๗  วิถี )

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 17 พ.ย. 2555 21:19 น.

ทางเดินของจิตคือตา  มี ๗ วิถี คือ๑ จักขุทวาราวัชชนวิถี     ๒ ฆานวิญญาณวิถี     ๓ สัมปฎิจฉันนวิถี๔ สันตีรณวิถี    ๕ โวฎฐัพพนวิถี    ๖ ชวนวิถี    ๗ ตทาลัมพนวิถีไม่ทราบว่าข้อที่ ๒ ฆานวิญญาณวิถี มีความสัมพันธ์กับทางเดินของจิตคือตาได้อย่างไรครับ     ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนา ครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ