loading...
 3967   การปฏิบัติกรรมฐาน
caravanboy
วันที่ 11 มิ.ย. 2550
อ่าน 677
 
 

การปฏิบัติกรรมฐาน คืออะไร และถ้ามีคำว่า วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร จะปฏิบัติได้

อย่างไรให้ถูกต้องตามคำสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 12 มิ.ย. 2550
 

คำว่า การปฏิบัติกรรมฐาน ในพระไตรปิฎก หมายถึง การเจริญสมถภาวนา และ

การเจริญวิปัสสนาภาวนา(สติปัฏฐาน)         การอบรมเจริญวิปัสสนาภาวนาที่ถูกต้อง  หมายถึง การรู้สภาพธรรม คือ นามธรรม และ รูปธรรม  ตรงตามที่ทรงแสดงไว้  ไม่ใช่การกระทำอย่างอื่นนอกหลักคำสอน    แต่รู้ลักษณะนามรูป    รู้ปัจจัยนามรูป รู้การเกิดดับของนามรูป  เป็นต้น  จึงชื่อว่ารู้ตามที่ทรงแสดงไว้

                                         ขอเชิญอ่านต่อที่นี่ ..   

วิปัสสนากรรมฐาน ในพระไตรปิฎก  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
อิสระ
วันที่ 12 มิ.ย. 2550
 

 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 มิ.ย. 2550
 

อนุโมทนาครับ

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
เซจาน้อย
วันที่ 29 ต.ค. 2551
 

 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
loading...