3848   มหาปรินิพพานสูตร .. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
werayut.s
วันที่ 30 พ.ค. 2550
อ่าน 1,293
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
werayut.s
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
ไตรสรณคมน์
วันที่ 1 มิ.ย. 2550
 


มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกายพุทธวงศ์

เรื่องสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ

ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละเจติยสถาน ๔ แห่ง

(ในกัปนี้ซึ่งเป็นภัทรกับมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์

และสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่เดิมเป็นสถานที่เดียวกันมี ๔ แห่ง)  คือ

๑. โพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ คือ เป็นสถานที่แห่งเดียวกันนั่นเอง

๒. ไม่ทรงละการประกาศพระธัมมจักร ณ ป่าอิสิปตนมิคทายวัน

(ในระหว่างพุทธันดร คือ สมัยที่ว่างพระศาสนา พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย

ลงจากภูเขาคันธมาส และมาแวะพักที่ป่าอิสิปตนะ

ด้วยเหตุนั้นป่านั้นจึงชื่อว่า “อิสิ” คือ “ฤาษี” ซึ่งหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเอง)

๓. ไม่ทรงละสถานที่ที่ทรงเหยียบพระบาทครั้งแรก ใกล้ประตูสังกัสสนคร ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก

๔. ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียง ๔ เท้า แห่งพระคันธกุฎีในพระวิหารเชตวัน

ข้อความในปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์อรรถกถาปาสราสิสูตร

ได้กล่าวถึงอีกสถานที่ ๑ คือ สถานที่ตั้งพระแท่นปรินิพพาน 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 18  
study
วันที่ 17 ก.ค. 2550
 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่