Loading...
 3062   นัตถิกทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ และอกิริยทิฏฐิ
sms
วันที่ 14 มี.ค. 2550
อ่าน 2,171
 
 
นัตถิกทิฏฐิ  อเหตุกทิฏฐิ  และอกิริยทิฏฐิ  เหล่านี้คืออะไร  หรือว่าทิฏฐิยังมีมากกว่านี้

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 19 มี.ค. 2550
 

นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓  คือ ความเห็นผิดที่ดิ่งแก้ไขไม่ได้  ได้แก่

๑. อกิริยทิฏฐิ  เห็นว่า ไม่เป็นอันทำ ปฏิเสธการกระทำดี  ทำชั่ว และปฏิเสธผล

    ว่าไม่มี

๒. อเหตุกทิฏฐิ  เห็นว่าทุกสิ่งไม่มีเหตุ  ไม่มีปัจจัย  เป็นไปเอง

๓. นัตถิกทิฏฐิ  เห็นว่า  ไม่มีบุญ  ไม่มีบาป  ปฏิเสธทั้งเหตุและผล   

                     ทั้ง ๓ ต่างกันเพียงชื่อ  โดยอรรถเหมือนกัน  

                      ความเห็นผิดที่ดิ่งมีเพียง ๓ อย่างนี้เท่านั้น

แต่ความเห็นผิดประเภทอื่นๆยังมีอีกมาก  โปรดศึกษาในพรหมชาลสูตรเถิด

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top