Print 
กำลังของปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราคิดประมาณไหนคะ
 
jareeporn
วันที่  11 ก.ค. 2560
หมายเลข  28981
อ่าน  148

เรียน ถามท่านผู้รู้

           1. จะรู้ได้อย่างไรว่า ในขณะนี้ไม่ใช่เราคิดนึก เราไตร่ตรอง แต่เป็นตัวปัญญาที่รู้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้ กำลังของปัญญาประมาณไหนคะ 

            2. การเกิดดับต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วมากในขณะนี้ใช่ไหมคะ เพราะยังไม่มั่นคงต่อการเข้าใจของการเกิดดับซึ่งยังติดข้องในการสงสัยอยู่ค่ะ รบกวนเมตตาอธิบาย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 ก.ค. 2560 08:47 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      1. จะรู้ได้อย่างไรว่า ในขณะนี้ไม่ใช่เราคิดนึก เราไตร่ตรอง แต่เป็นตัวปัญญาที่รู้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้ กำลังของปัญญาประมาณไหนคะ 

➢ ต้องเป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของคิดในขณะนั้นที่กำลังเกิด ซึ่งต้องเป็นปัญญาระดับสติปัฏฐาน ครับ

     2. การเกิดดับต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วมากในขณะนี้ใช่ไหมคะ เพราะยังไม่มั่นคงต่อการเข้าใจของการเกิดดับซึ่งยังติดข้องในการสงสัยอยู่ค่ะ รบกวนเมตตาอธิบาย

➢ ขณะนี้สภาพกำลังเกิดดับ ไม่ใช่ขณะไหน กำลังเกิดดับอยู่ทุกขณะ แต่รวดเร็วมากๆ จนเหมือนไม่เกิดดับเลย เห็น ต้องเกิดแล้วดับไป จึงจะมีจิตอื่นเกิดต่อได้  แต่ เห็น เหมือนเห็นตลอดเเวลา ไม่ดับไปเลย เพราะ ความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อกันของจิตนั่นเอง ทำให้ เหมือนไม่ได้ดับไป ครับ นี่แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณที่ตรัสรู้ความละเอียดลึกซึ้งของสภาพธรรม ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ก.ค. 2560 18:05 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปัญญาทำกิจของปัญญาคือเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริง ถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังในเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆ ก็ไมีมีทางที่ปัญญาจะรู้ตรงตามความเป็นจริงของธรรมได้เลย  แม้ความคิดก็เป็นธรรม ไม่ใช่เราที่คิด 

สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ เป็นธรรม จึงควรฟัง ควรศึกษาเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมที่ไม่ใช่เรา ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 13 ก.ค. 2560 05:33 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
thilda
วันที่ 15 ก.ค. 2560 00:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 ก.ค. 2560 11:16 น.

ถ้าปัญญาเกิดขณะนั้นจะรู้เองว่าทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เรา  ตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันความลังเลสงสัยก็เป็นธรรมเป็นธรรมดาของปุถุชนค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tinq305
tinq305
วันที่ 16 ก.ค. 2560 19:16 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 17 ก.ค. 2560 15:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ