ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 
พรรณพิไล
วันที่  25 ม.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  2712
อ่าน  3,178

       สงสัยว่าทำไมตัวเองจึงเป็นคนอ่อนแอ  ขี้เหงา  ขี้น้อยใจ  ขี้แง   คิดมาก     จะทำ

อย่างไรที่จะฝึกอยู่กับตัวเองคนเดียวได้   เป็นคนมีเพื่อนน้อย   เป็นห่วงว่าในอนาคตจะ

อยู่กับใคร  ชีวิตจะเดินไปในทางใด

Tag  ปัญหา 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ม.ค. 2550

  ขอแนะนำว่า  ควรค่อยๆ ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจมากขึ้น เมื่อเข้าใจพระธรรมมากขึ้น  

ปัญญาย่อมกระทำกิจของปัญญา    เพราะผู้ที่มีปัญญาย่อมเข้มแข็ง  ไม่ขี้เหงา  ไม่คิด

มาก  ไม่กังวลเรื่องอนาคต    ควรเจริญกุศลทุกประการ  กระทำวันนี้ให้ดีที่สุด    อนาคต

จะเป็นอย่างไร   ขึ้นอยู่ที่เหตุและปัจจัยการกังวลล่วงหน้าไม่มีประโยชน์อะไร   ทุกขณะ

เป็นเพียงสภาพธรรมอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกระทำกิจไม่ใช่ของของเรา
  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 27 ม.ค. 2550

         ตามความเป็นจริง เราเข้าใจว่า เรามีคนนั้น คนนี้  แต่เราก็อยู่แต่กับความคิดของ

ตัวเองทั้งนั้น  เพื่อนที่ติดตามเราจริงๆ  คือ โลภะ ที่คอยสั่งให้ทำนั่น ทำนี่   ดังนั้น  ทุก

คนยังมีเพื่อนเพื่อน 2 ก็คือ     โลภะ นั่นเอง       โลภะเป็นสาเหตุให้เราเกิดความเหงา 

อ่อนแอ   เพราะต้องการในสิ่งนั้นมาก  และเราก็สะสมอุปนิสัย เช่นนั้นมานาน  จึงเป็น

คนเช่นนั้น   ดังนั้น เมื่อมีปัญญาก็จะไม่เหงา  ไม่อ่อนแอ  ขี้น้อยใจ    แต่ก็เป็นธรรมดา

เมื่อยังเป็นปุถุชน   ก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่สำคัญ รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แล้ว จะยังจมอยู่กับ

ความคิดอย่างนั้น  หรือศึกษาธัมมะมากขึ้นและเจริญกุศลทุกประการ   เพื่อความเจริญ

ของปัญญา    อันจะไม่นำมาซึ่ง อกุศลทั้งหลายที่คุณกล่าวถึงครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ -หน้าที่ 185

                         "คนพาล  ย่อมเดือดร้อนว่า  'บุตรทั้งหลาย

                ของเรามีอยู่,    ทรัพย์   (ของเรา)   มีอยู่,' ตนแล

                ย่อมไม่มีแก่ตน,      บุตรทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหน ?                ทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน  ?"

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 27 ม.ค. 2550
สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
medulla
วันที่ 28 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ  กระทู้นี้ช่วยได้ในยามนี้จริงๆ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ม.ค. 2550

       ถึงจะฟังมามากมาย  เราต่างก็เพียงแต่รู้จักแต่ชื่อและจำเรื่องราวได้เท่านั้น  แต่ตัว

จริง ๆ เกิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ เราขาดการอบรมบารมี ๑๐ทำให้เราอ่อนแอ     ถึง

จะรู้หนทางที่จะดำเนินไปสู่การดับทุกข์  ถ้าไม่มีบารมี ๑๐ เราก็เปรียบเหมือนคนอ่อนแอ

ไม่มีแรงที่จะเดิน     และในบารมี ๑๐  ที่ขาดไม่ได้เลย   คือ ปัญญาบารมี

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ