สาราณียธรรม ๖
 
sms
วันที่  17 ต.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข  2281
อ่าน  1,156
สาราณียธรรม ๖  คืออะไร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 18 ต.ค. 2549

สาราณียธรรมคือ ธรรมที่ทำให้ระลึกถึงกัน  โปรดอ่านข้อความโดยตรงเชิญคลิกอ่าน....สาราณียธรรม [ปฐมสาราณียสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 14 พ.ค. 2550

ถ้าในสังคม ขาดสาราณียธรรมแล้ว ก็จะทำให้มีแต่ความเดือดร้อน ความไม่ชอบกัน ความเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้น ศึกษาพระธรรมจนเข้าใจและอบรมบารมีในชีวิตประจำวันจะทำให้มีธรรม คือ สาราณียธรรม มากขึ้น ด้วยการมีเมตตากันครับ

                                        ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ