loading...
 2281   สาราณียธรรม ๖
sms
วันที่ 17 ต.ค. 2549
อ่าน 1,150
สาราณียธรรม ๖  คืออะไร
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 18 ต.ค. 2549

สาราณียธรรมคือ ธรรมที่ทำให้ระลึกถึงกัน  โปรดอ่านข้อความโดยตรงเชิญคลิกอ่าน....สาราณียธรรม [ปฐมสาราณียสูตร]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
อารายเนี่ย
วันที่ 14 พ.ค. 2550

ถ้าในสังคม ขาดสาราณียธรรมแล้ว ก็จะทำให้มีแต่ความเดือดร้อน ความไม่ชอบกัน ความเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้น ศึกษาพระธรรมจนเข้าใจและอบรมบารมีในชีวิตประจำวันจะทำให้มีธรรม คือ สาราณียธรรม มากขึ้น ด้วยการมีเมตตากันครับ

                                        ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  

  keyword :  -
loading...