Loading...
 2281   สาราณียธรรม ๖
sms
วันที่ 17 ต.ค. 2549
อ่าน 1,133
 
 
สาราณียธรรม ๖  คืออะไร
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 18 ต.ค. 2549
 

สาราณียธรรมคือ ธรรมที่ทำให้ระลึกถึงกัน  โปรดอ่านข้อความโดยตรง

เชิญคลิกอ่าน....

สาราณียธรรม [ปฐมสาราณียสูตร]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
อารายเนี่ย
วันที่ 14 พ.ค. 2550
 

ถ้าในสังคม ขาดสาราณียธรรมแล้ว ก็จะทำให้มีแต่ความเดือดร้อน ความไม่ชอบกัน ความ

เอารัดเอาเปรียบ ดังนั้น ศึกษาพระธรรมจนเข้าใจและอบรมบารมีในชีวิตประจำวันจะทำให้

มีธรรม คือ สาราณียธรรม มากขึ้น ด้วยการมีเมตตากันครับ

                                        ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -