ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา [วัฑฒิสูตร]
 
wittawat
วันที่  20 ม.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  20401
อ่าน  8,372

ความเกี่ยวเนื่องกันของ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา

ศรัทธาประเภทต่างๆ

ศรัทธา คือ สภาพที่ผ่องใสจากอกุศล เช่น ให้ทาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

บุคคลนั้นซึ่งก็แล้วแต่ว่าสะสมศรัทธามาทางใด บางคนสงเคราะห์ช่วยเหลือ

คนอื่น บางคนไม่พูดชั่ว บางคนสะสมที่จะฟังธรรม เป็นผู้ตรง เข้าใจธรรม

ที่เกิดกับตนขณะนั้นหรือศรัทธาที่เป็นไปในศีล ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่เรื่องราว

แต่เป็นการศึกษา คือการเข้าใจลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วตามการได้ยินได้ฟัง

วันนี้คำพูด การกระทำมีศรัทธาในศีลบ้างหรือไม่

 

  • ศรัทธาในทาน

ให้อะไรใครในบ้านบ้างหรือไม่ ไม่ใช่ด้วยหน้าที่แต่ด้วยจิตผ่องใส ถ้าเข้าใจ

ธรรม ก็เข้าใจลักษณะของธรรมที่เกิดขณะนั้นด้วย หากยังไม่เกิดก็เป็นแต่

เพียงชื่อของธรรม

 

ศรัทธาในศีล

คือ เพราะศรัทธาทำให้มีศีล เว้นกายทุจริต วจีทุจริตมากขึ้น ถึงมโนทุจริต,

จิตวันหนึ่งๆ เกิดตามการสะสม คือ อวิชชาหนาแน่นยากที่จะรู้ถูก เข้าใจถูก

เพราะจากการฟังเข้าใจขึ้นก็นำมาซึ่งศรัทธาในศีลในชีวิตประจำวันด้วย

บางคนมีกายดี วาจาดี แต่ไม่ฟังธรรม  ก็มีศีลในระดับนั้น แต่บางคนเห็น

ประโยชน์ว่าแม้อย่างนั้นก็ยังไม่พอ เพราะกิเลสกลุ้มรุมได้   จึงฟังธรรม

 

ศรัทธาที่ฟังธรรม

ประโยชน์ของสุตะ คือ แสวงหาความจริงจากคำจริงที่มีโอกาสได้ยินได้ฟัง

จะเข้าใจความจริงได้ว่าแต่ละคำ พยัญชนะตื้น อรรถลึกซึ้ง แม้คำว่า

สภาพธรรม สภาวะ คือมีลักษณะเฉพาะตน ไม่สับสนปะปนกัน โดยที่

ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นสภาวะ คือธรรมทั้งสิ้น ซึ่งไม่มีโอกาสเข้าใจ

ได้เลย   หากไม่มีสุตะ  ซึ่งก็คือ การฟังธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก

ไปตามลำดับ


ศรัทธาในจาคะ

ที่มีศรัทธา มีศีล มีสุตะ ก็เพื่อจาคะ สละอกุศลทั้งหมด พระธรรมทั้งหมด

เพื่อละ ไม่ใช่เพื่อติดข้อง  ละอกุศล จนกระทั่งละแม้กุศลได้ จนกระทั่งละ

ทั้งหมดไม่เกิดอีกเลย  ทานมีอานิสงส์มาก แต่จาคะ ที่จะสละความติดข้อง

ในทานมีบ้างหรือไม่ ติดข้องทุกอย่างทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าไม่ติด

ก็ไม่เดือดร้อนเลย รู้ความจริง คือ ตามมีตามได้ ตามปัจจัย ก็คลายความ

เดือดร้อนไปแล้ว ไม่รู้แล้วก็ติดข้อง ควรสละ แต่ที่จะสละความไม่รู้และ

ติดข้องได้ต้องด้วยปัญญาเท่านั้น

 

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากวัฑฒิ สูตร..

ข้อความเตือนสติเรื่องวัฑฒิสูตร

 
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 20 ม.ค. 2555 15:51 น.

       ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
วันที่ 9 ก.พ. 2557 19:01 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มี.ค. 2557 00:15 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ