แก้ว ๕ ประการ หาได้ยากในโลก [ปัญจกนิบาต]
 
khampan.a
วันที่  5 มี.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข  17989
อ่าน  1,821

     พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจนิบาต  เล่มที่ ๓๖ - หน้าที่   ๓๐๖     ดูก่อนเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย   ความปรากฏแห่งแก้ว  ๕  ประการเป็นของหาได้ยาก    แก้ว  ๕  ประการเป็นไฉน   คือ  ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ๑บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว  ๑    บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑   บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว    ซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟังแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ๑ กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑  ดูก่อนเจ้าลิจฉวีทั้งหลายความปรากฏแห่งแก้ว  ๕  ประการนี้แล    เป็นของหาได้ยากในโลก.

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 มี.ค. 2554 05:09 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Jans
Jans
วันที่ 7 มี.ค. 2554 23:07 น.
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 มี.ค. 2554 00:32 น.

 ...

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 22 มี.ค. 2554 22:27 น.
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ธ.ค. 2556 15:19 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ