วิกฤตวงการสงฆ์และพระพุทธศาสนา และ คฤหัสถ์ที่ไม่รู้ก็สนับสนุนโจร
วีดีโอหมายเลข  2389
ปรับปรุงข้อมูล  8 มี.ค. 2561