จะเจริญอวิชชา หรือ จะเจริญวิชชา

จะเจริญอวิชชา หรือ จะเจริญวิชชา