ธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริง อะไรบ้างเป็นธรรมะ

ธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริง อะไรบ้างเป็นธรรมะ

หัวข้อหมายเลข  4896
ปรับปรุง  26 มี.ค. 2555