พระเล่นเฟส

ภิกษุคือผู้เห็นภัย ความเป็นภิกษุต้องตรง สะอาด บริสุทธิ์ พระวินัยละเอียดมากเพราะกิเลสละเอียด ซ่อนเร้น ปิดบัง ปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นได้


หัวข้อหมายเลข  10607
ปรับปรุง  8 ส.ค. 2559