งดสนทนาธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  7 ต.ค. 2562
หมายเลข  31215
อ่าน  173


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ของดกิจกรรมการสนทนาธรรม

ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เป็นเวลา ๑ วัน

*************


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ