งดสนทนาธรรม วันอาทิตย์ ที่ ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ พ.ย.๕๘
 
มศพ.
วันที่  11 พ.ย. 2558
หมายเลข  27199
อ่าน  833

ประกาศ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 

ของดรายการสนทนาธรรม

 

ในวัน ๑) อาทิตย์ ที่ ๑๕ พ.ย. ๕๘

        ๒) อาทิตย์ ที่ ๒๒ พ.ย. ๕๘

        ๓) อาทิตย์ ที่ ๒๙ พ.ย. ๕๘

 

**************เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ