งดรายการสนทนาธรรม วันอาทิตย์ที่ ๒ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
มศพ.
วันที่  27 ก.ค. 2558
หมายเลข  26840
อ่าน  1,134

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
งดรายการสนทนาธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
และ
วันอาทิตย์ที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ